51+ Nepali Essay Topics Lists | Nibandha Topics

Hello Dear Students, Are you searching for Nepali Essay Topics to write an essay and submit to your teacher? If so, you are in the right place. You can scroll below to list the Nepali Essay or Nibadha Topics Lists.

An essay can be short or long. It depends on the level of the student. A lower-level student is asked short and a higher-level student is asked for long essays. Essay writing skill helps the teacher to measure a student’s writing skill of a student.

Basically, there are three parts to an essay introduction, body, and conclusion. In the first introduction part, a student needs to write a basic introduction about an essay topic, explain detail in the body part, then write a summary and suggestions in the last conclusion part.

Nibandh topics

Lists of Nepali Essay Topics

S.N. Nepali Essay Topics
1 नेपाल
2 मेरो देश
3 सगरमाथा
4 मेरो देश मेरो गौरव
5 नेपालको राष्ट्रिय झण्डा
6 नेपालको राष्ट्रिय जनवार
7 तिज
8 दशैँ
9 तिहार
10 होली
11 नेपाली चाडपर्वहरु
12 नेपालको सस्कृति
13 पुस्तकालय
14 गाउँले जीवन
15 सहरिया जीवन
16 शिक्षाको महत्व
17 मेरि आमा
18 मेरो बुबा
19 मेरो परिवार
20 मेरो मिल्ने साथी
21 मेरो बिधालय
22 मेरो घर
23 मेरो गाउँ
24 पानीको महत्व
25 हाम्रो स्वास्थ्य
26 स्वास्थ्य नै धन हो
27 वाताबरण
28 विधार्थी जीवन
29 अनुशासन
30 विधार्थी जीवनमा अनुशासनको महत्व
31 भ्रष्टाचार
32 लोकतन्त्र
33 प्राविधिक शिक्षाको महत्व
34 विज्ञान र प्रबिधि
35 संचार प्रविधि
36 सरस्वती पुजा
37 गाईको बारेमा निबन्ध
38 कुकुर बारेमा निबन्ध
39 महिला हिंसा
40 मेरो जन्मस्थान
41 फूलबारी
42 इन्टरनेट
43 मोबाइल
44 टेलिभिजन
45 फुटवल
46 क्रिकेट
47 मेरो जीवनको लक्ष्य
48 नेपालको विकाशमा पर्यटनको महत्व
49 प्राकृतिक स्रोतहरु
50 मनपर्ने खेल
51 मनपर्ने खानेकुरा
52 नेपालको राजनीतिक अवस्था
53 वायु प्रदूषण
54 नेपालको भौगोलिक अवस्था

We had tried to cover as much as possible Nepali Essay Topics in this article. We hope that you found this post helpful.

Please put your views in the comment box.

3 thoughts on “51+ Nepali Essay Topics Lists | Nibandha Topics

Leave a Reply